W naszym kraju obowiązkiem jest kupienie ubezpieczenia OC.

Nieszczęśliwe wypadki podczas jazdy autem mogą przytrafić się każdemu z nas. Dlatego też w naszym kraju obowiązkiem jest wykupienie ubezpieczenia OC, to znaczy odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje rekompensatę szkód, które powstały podczas kolizji lub wypadku na drodze, zarówno szkód materialnych jak również osobowych. Trzeba mieć na uwadze, iż polisa OC jest przypisana do konkretnego pojazdu, a nie do jego posiadacza. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest ściśle określony ustawowo i w każdym gronie ubezpieczeniowym będzie to wyglądało podobnie.

 

Poszkodowany podczas kolizji lub wypadku ma prawo ubiegać się o naprawę swojego pojazdu albo ubiegać się się o wypłatę odpowiedniej rekompensaty, która zostanie przeznaczona na naprawę. Obecnie jest wariant gotówkowy lub bezgotówkowy wypłaty. W przypadku wariantu bezgotówkowego zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć koszt naprawy, natomiast właściciel auta nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w stłuczce może również liczyć na pokrycie kosztów potrzebnych do holowania auta do warsztatu albo wynajęcia pojazdu zastępczego. Wiele przydatnych informacji na temat rozliczeń ubezpieczenia OC mamy możliwość odszukać na ciekawym blogu robakubezpieczenia.pl. Pamiętajmy, że zakład ubezpieczeniowy ma trzydzieści dni na wypłatę odszkodowania, a jeśli nie dotrzyma tego terminu, jest zobowiązany zawiadomić o tym osobę poszkodowaną. Ważne jest też to, iż zakład zajmujący się ubezpieczeniami musi w takim przypadku wypłacić bezsporną część rekompensaty, a wypłata pełnego odszkodowania nie może trwać dłużej niżeli dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia odpowiednich dokumentów o zaistniałej szkodzie. Istotną informacją jest także fakt, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie działa jedynie w przypadku szkody , która powstała podczas jazdy pojazdem.

 

Za szkodę, jaka powstała w związku z ruchem auta jest uważana także szkoda wyrządzoną podczas wysiadania i wsiadania do pojazdu. Tyczy się to także takowych zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek produktów oraz podczas garażowania albo postoju pojazdu. Ubezpieczenie OC ma liczne wyłączenia odpowiedzialności. Zakład ubezpieczeniowy ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za szkody, które zostały wyrządzone w transportowanych bagażach lub ładunkach. Warto tu wymienić w szczególności utratę pieniędzy, elementów biżuterii czy też innych wartościowych rzeczy. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC ochrania kierowcę w okresie trwania polisy. Sprawca wypadku lub kolizji drogowej może liczyć na to, że wszystkie wywołane przed niego uszkodzenia będą zrekompensowane w jego imieniu przez firmę ubezpieczeniową. Należy tu dodać, że wyróżniamy szkody częściowe i szkody całkowite. Szkoda częściowa polega na tym, iż uszkodzenia auta są małe toteż mamy możliwość naprawić je w sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita wiąże się z tym, iż samochody nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan pierwotny. Jest to więc sytuacja znacznie bardziej skomplikowana dla kierowcy. Trzeba wiedzieć, że szkoda całkowita znaczy, że firma ubezpieczeniowa nie zajmie się uszkodzonym samochodem, który wtedy będzie już nazywany wrakiem. Firma ubezpieczeniowa nie przejmuje go, ale przeważnie odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście posiadacz wraku ma możliwość go sprzedać, co zazwyczaj oznacza zużycie wielu nieuszkodzonych elementów wyposażenia w następnym pojeździe.

Źródło: o-ubezpieczeniach.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *